Påtrykt spenning

Katodisk beskyttelse ivaretar stålfundamenter og betongkonstruksjoner som er nedgravet eller sjøvanns-eksponerte.

Anvendelse

Katodisk beskyttelse benyttes for fundamenter som er eksponert mot sjøvann, eller nedgravd i annet korrosivt miljø.

System

Et påtrykt spenningsanlegg for beskyttelse av fundamenter består av:

  • Kontrollenhet for styring av beskyttelsesstrøm.
  • Anoder som graves ned mellom fundamentene for tilstrekkelig distribusjon av beskyttelsesstrøm.
  • Referanseelektroder som gir signaler om beskyttelsesnivå til kontrollenheten. Referanseelektroder installeres nær utvalgte fundamenter for korrekt lokal måling.
  • Kabelforbindelser fra kontrollenhet til anoder, referanseelektroder og fundamenter.