Offeranoder

Enkel og robust beskyttelse av kaianlegg.

Beskrivelse

Basert på utregninger og design av katodisk beskyttelse installeres et antall offeranoder på spunt eller peler. Antall anoder og fordelingen av disse skal sikre tilstrekkelig fordeling av beskyttelsesstrøm til hele kaien.

Anodene installeres på spesialtilpassede braketter.

Montering av anoder

Pel/spunt rengjøres der hvor anodebrakettene skal festes. Brakettene påsveises etter spesifikasjon fra Cathwell. Anodene festes med bolter/bøyler.

 Vi tar også hånd om dykkerinstallasjon av anoder.