Påtrykt spenning

Ivareta dine kaianlegg på en effektiv måte.

Beskrivelse

Katodisk beskyttelse med påtrykt strøm er basert på at en strømkilde (likeretter/kontrollenhet) tilfører ståloverflaten strøm gjennom tilpassede anoder. I tillegg benyttes referanseelektroder for å måle effekten av beskyttelsen.

Basert på signalet fra referanseelektroden kan påtrykt strømanlegget justeres til å gi tilstrekkelig beskyttelse under ulike forhold.

Anoder på bunn

For kaier hvor antall og varighet av skipsanløp tillater det, kan påtrykt spenningsanoder plasseres på sjøbunnen, et stykke fra spunten/pelene. På denne måten kan få anoder beskytte et stort areal. 

Anoder på spunt

For kaier med hyppige eller langvarige skipsanløp må påtrykt spenningsanoder installeres på suntveggen/pelene for å unngå skadelig innvirkning på skip som ligger til kai.

Ønsker du tilbud?

Planlegger du å installere en nedgravd ståltank? Ta kontakt med oss så sørger vi for at den ikke ruster.

Send oss en e-post, eller ring oss på 35 96 78 50
Read more