Innvendig beskyttelse

Innvendig korrosjon i nedgravde tanker hindres effektivt ved hjelp av offeranoder

Anvendelse

Offeranoder for katodisk beskyttelse benyttes innvendig i lagringstanker hvor det er fare for korrosjon som følge av utskilt vann som samler seg i tankens bunnsektor.

System

Innvendig katodisk beskyttelse av tanker besørges ved å legge en sinklenke på tankbunnen. Sinklenken kobles til tanken ved montering.

Katodisk beskyttelse av tankbunn designes vanligvis for 20 års levetid, og kan enten ettermonteres eller leveres sammen med tanken.