Påtrykt spenning

Rustangrep hindres effektivt ved installasjon av katodisk beskyttelse.

Prinsipp

Nedgravde ståltanker beskyttes ved at det installeres en kabellignende, kontinuerlig anode ved siden av tanken. Anoden avgir strøm til tankoverflaten slik at korrosjon hindres.

System

Et påtrykt spenningsanlegg for nedgravde tanker består av:

  • Kontrollenhet som regulerer og overvåker beskyttelsesnivået.
  • Anodekabel som installeres ved siden av tanken.
  • Referanseelektrode som gir signaler om beskyttelsesnivå til kontrollenheten.
  • Monitoreringskupong som simulerer malingsskade på tankoverflaten.
  • Kabelforbindelser mellom kontrollenhet og nedgravd utstyr.