Innvendig beskyttelse

Prosesstanker og andre tanker som har korrosivt innhold kan effektivt katodisk beskyttes.

Prinsipp

Innvendig katodisk beskyttelse etableres ved bruk av påtrykt spenning med enten en anodelenke som henges ned i tanken, eller med andre typer anoder installert på tankvegg.

System

Et påtrykt spenningsanlegg for innvendig beskytelse består av:

  • Kontrollenhet som regulerer og overvåker beskyttelsesnivået.
  • Anoder som distribuerer strøm til tanken.
  • Referanseelektrode som gir signaler om beskyttelsesnivå til kontrollenheten.
  • Kabelforbindelser fra kontrollenhet til tank, anoder og referanseelektrode.