Utvendig beskyttelse

Effektiv beskyttelse ved bruk av påtrykt spenning med kontinuerlig anodekabel.

Prinsipp

Ved nyinstallasjon av tank installeres anodekabelen i "serpentinform" i sand under betongfundamentet under tanken. For beskyttelse av eksisterende tank nedgraves anodekabelen i en eller to sløyfer rundt tanken.

System

Et påtrykt spenningsanlegg for beskyttelse av tankbunnen på overgrunnstanker består av:

  • Kontrollenhet som regulerer og overvåker beskyttelsesnivået.
  • Anodekabel som installeres ved siden av tanken.
  • Referanseelektrode som gir signaler om beskyttelsesnivå til kontrollenheten.
  • Monitoreringskupong som simulerer malingsskade på tankoverflaten.
  • Kabelforbindelser mellom kontrollenhet og nedgravd utstyr.