Offeranoder

Temporær beskyttelse av rørledninger under installasjonsperioden.

Anvendelse

Katodisk beskyttelse med offeranoder egner seg best som temporær beskyttelse og i jordsmonn med god ledningsevne

Offeranoder benyttes gjerne for eksisterende rørledning med mufferør som ikke har metallisk kontakt pga. mellomliggende gummipakninger. I slike tilfeller festes én anode til hver rørlengde.

Materiale

Som anode benyttes en magnesiumlegering prefabrikert i en spesiell omfyllingsmasse. Anoden leveres komplett med omfyllingsmassen og kabel for montering til rørledningen.