Fjernanoder

Med fjernanoder kan én enkel anodegrav korrosjonsbeskytte mer enn 10 km rørledning.

Anvendelse

Fjernanoder benyttes for rørledninger som ligger i områder uten særlig bebyggelse, og i områder med jevn og forholdsvis lav resistivitet i bakken.

Installasjon

En gruppe anoder graves ned et stykke til siden for rørledningen (vanligvis 20-100 m). Antallet anoder i en gruppe varierer bl.a. i forhold til resistivitet i bakken og mengde strøm som skal distribueres.

Fordeler

  • Beskytter lange lengder rørledning med et begrenset antall anoder
  • Kostnadseffektiv
  • Høy utnyttelsesfaktor og lang levetid
  • Forenkler undersøkelser og målinger for å detektere malingsskader

Materiale

Som fjernanoder benyttes vanligvis FeSiCr-anoder som omgitt av omfyllingsmasse i en galvanisert stålsylinder.

Strømforsyning

Kontrollenhet (likestrømforsyning, regulering og overvårking) installeres normalt ved rørledning i ærheten av anodene.