Kontinuerlig anode

Effektiv beskyttelse, spesielt godt egnet ved høy resistivitet i bakken.

Anvendelse

Kontinuerlig anode kan benyttes for beskyttelse av nedgravde rørledninger i alle jordsmonn, men er spesielt godt egnet der hvor resistiviteten i bakken er høy, eller varierende og hvor det er fare for interferens mot sekundære strukturer.

Anoden har en kapasitet på 0,052 A/m.

Installasjon

En kontinuerlig anode installeres direkte i rørgrøften, i umiddelbar nærhet, over eller til siden for rørledningen som skal beskyttes. Den legges parallelt med rørledningen langs hele rørlengden, slik at strømmen fordeles jevnt i hele rørledningens lengde.

Fordeler

 • Jevn strømfordeling til hele rørledning
 • Mindre sjanse for områder med over- eller underbeskyttelse
 • Uavhengig av variasjoner i resistiviteten i bakken
 • Reduserer problemer med interferens
 • Sikrer lav overgangsmotstand til omgivelser i hele anodens lengde
 • Forenkler installasjon

Materiale

Den kontinuerlige anoden er en kabellignende anode som består av fem hovedelementer

 1. Kobberkjerne: Leder med lav motstand for å kunne levere nødvendig strøm over lange avstander uten nevneverdig spenningsfall
 2. Ledende polymer: Ekstrudert polymer rundt kobberkjernen som hindrer elektrokjemiske reaksjoner med kobberet og samtidig lekker strøm til omgivelsene.
 3. Coke breeze: Spesiell ferdigpakket omfyllingsmasse som reduserer overgangsmotstanden til omgivelsene.
 4. Fabric jacket (stoffkappe): Vevet, sterk kappe som holder omfyllingsmassen stabil rundt polymerkabelen.
 5. Beskyttende fletting: Kraftig, porøs, ikke-ledende beskyttende fletting for mekanisk beskyttelse.

Strømforsyning

Kontrollenhet (likestrømforsyning, regulering og overvårking) kan installeres i begge ender av en kontinuerlig anode. Normalt installeres kontrollenheter for 3-6 km rørledning.