Offeranoder

En enklere metode for katodisk beskyttelse, med noen begrensninger.

Anvendelse

På grunn av motstandstap i anodekretsen, og forholdsvis lav drivende spenning, kan offeranoder kun beskytte sjøkabelen nær landtaket. Offeranoder er derfor mest velegnet som midlertidig beskyttelse - i påvente av en mer permanent løsning, med beskyttelse ved bruk av påtrykt spenning.

System

Et beskyttelsesanlegg med offeranoder består normalt av:

  • Sink eller aluminiumanoder montert i en rammeanordning for enkel installasjon på sjøbunn. Aluminiumanoder anbefales da disse har større kapasitet enn sink.
  • Referanseelektrode som måler effekten av den katodisk beskyttelsen.
  • Koblingsboks for tilkobling av anoder og referanseelektrode
  • Kabelforbindelser fra koblingsboks til anoder og referanseelektrode.