Kontakt

Kontaktinformasjon til vårt hovedkontor i Langesund.

Postadresse: Cathwell AS, Postboks 68, 3993 Langesund
Besøks- og leveringsadresse: Cathwell AS, Kongshavnsgate 18, 3970 Langesund

Tlf: 35 96 78 50
Faks: 35 96 78 60

Generelt/salg: contact@cathwell.com
Service: service@cathwell.com
Logg for ICCP og antigroesystemer: log@cathwell.com

 

Ansatte Helge Hafnor2

Helge Hafnor


Managing Director

Mob. +47 995 09 046
helge.hafnor@cathwell.com

Ansatte Erik Gabrielsen3

Erik Gabrielsen


Business development

Mob. +47 901 44 664
erik.gabrielsen@cathwell.com   

Ansatte Per Kittilsen2

Per Kittilsen


Sales Manager

Mob. +47 915 12 339
per.kittilsen@cathwell.com

Profilbilde

Hans Petter Wetlesen


Project manager | Sales

Mob. +47 473 66 918
hans.petter.wetlesen@cathwell.com

Profilbilde

Thomas Dørdal Halvorsen


Project manager | Sales

Mob. +47 938 18 686
thomas.dordal.halvorsen@cathwell.com

Ansatte Henriette 3

Henriette Adine Tørjesen


Sales & DIgital Marketing
 | Sales
Mob. +47 901 91 952
henriette.torjesen@cathwell.com

Ansatte Kathrine Falkevik5

Kathrine Falkevik


Supply Chain Manager

Mob. +47 906 38 614
kathrine.falkevik@cathwell.com 

Ansatte Kathe Karlsen2

Kathe Karlsen


Sales Support | Supply Chain

Mob. + 47 930 27 082
kathe.karlsen@cathwell.com

Ansatte Robert Grnlund2

Robert Grønlund


Production & Service | Supply Chain

Mob. +47 920 15 042
robert.gronlund@cathwell.com

Ansatte Christoffer Sandbakken3

Christoffer Sandbakken


Technical Manager 

Mob. +47 922 56 378
christoffer.sandbakken@cathwell.com

 

Profilbilde anonym2

Brage Djuvik


Project Manager | Product

Mob. +47 416 51 728
brage.djuvik@cathwell.com

 

Profilbilde anonym2

Erlend Tørå


Project Manager | Product

Mob. +47 908 22 894
erlend.tora@cathwell.com

 

Ansatte Leif Gransen2

Leif Granåsen


Project Manager | Product

Mob. +47 995 08 064
leif.granaasen@cathwell.com

Ansatte Terje Lundsten2

Terje Lundsten


Project Manager | Product

Mob. +47 902 55 920 
terje.lundsten@cathwell.com

Ansatte Birger Amundsen2

Birger Amundsen


Service Manager

Mob. +47 995 04 024
birger.amundsen@cathwell.com

Ansatte Egil Varhaugv2

Egil Varhaug


Project Manager | Service

Mob. +47 406 36 806
egil.varhaug@cathwell.com

Ansatte Kai Henning2

Kai-Henning Angelsen


Project Manager | Service

Mob. +47 952 49 754
kai.henning.angelsen@cathwell.com

Profilbilde anonym2

Kenneth Williams


Project Manager | Service

Mob. +47 995 08 880
kenneth.williams@cathwell.com