Offeranoder

Anvendelse

Katodisk beskyttelse med offeranoder egner seg best som temporær beskyttelse og i jordsmonn med god ledningsevne.

System

Et beskyttelsesanlegg med offeranoder består normalt av:

  • Magnesium anoder: Normalt installeres 2-4 offeranoder av magnesium i bakken rundt tanken. For større tanker kan det være behov for flere anoder. Det er viktig at det er en viss avstand mellom anoder og tank for å sikre best mulig fordeling av beskyttelsen.
  • Referanseelektrode: Sensor installert nær tank for å måle effekten av den katodisk beskyttelsen.
  • Monitoreringskupong:  Stålkupong som simulerer en beleggskade på tanken. Installeres sammen med referanseelektroden for sikrere målinger.
  • Koblingsboks: Installeres for tilkobling av anoder, referanseelektrode og monitoreringskupong. Gir muligheter for måling av beskyttelseseffekt.